ANTALYA İBRADI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İbradı Tarihi

05-04-2017TARİHÇE

Psidya sınırları içinde yer alan İbradı´nın kuruluş tarihi tam aolarak bilinmiyor.Ancak ,İbradı ve çevresinde bulurnan kalıntılarından Roma devrine uzandağı tahmin ediliyor.Örnegin İbradıya 2 km mesafede kurulu Ormana Belediyesi ile 7 km medafedeki Ürünli Köyü´nün arasında Helenistik dönem Erymna Andirk Kenti´nin kalıntıları mevcuttur.Kentin nekropolü ise Ormana´yı çevreleyen kayalık sırtlarıdır.

Yine Ormana´ya 11 km. uzaklıkta Çıkurviran Köyü çevresinde Helenistik dönemlere ait kalıntılar görülmektedir.İbradı kervan yolunun Kesikbel mevkiinde bulunan Selçuklu Kervansaray´ında geriye sadece temel taşları kalmıştır.Evliya Çelebi ünlü Seyahatname´sinde İbradı´nın 17.asırda oldukça mamur ve mühim bir belde olduğunu yazar.

 



23-02-2017COĞRAFYA

İlçe doğusunda Beratlı ,Trabeza ,kurPsidya sınırları içinde yer alan İbradı´nın kuruluş tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak, İbradı ve çevresinde bulunan kalıntılardan Roma devrine uzandığı tahmin ediliyor Örneğin, İbradı´ya 2 km. mesafede kurulu Ormana Belediyesi ile 7 km. mesafedeki Ürünlü Köyü´ nün arasında Helenistik dönem Erymna Antik Kenti´nin kalıntıları mevcuttur. Kentin nekropolü ise Ormana´yı çevreleyen kayalık sırtlardır.
Yine Ormana´ya 11 km. uzaklıkta Çukurviran Köyü çevresinde Helenistik dönemlere ait kalıntılar görülmektedir. İbradı kervan yolunun Kesikbel mevkiinde bulunan Selçuklu Kervansarayı´ndan geriye sadece temel taşları kalmıştır. Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname´sinde İbradı’nın 17. Asırda oldukça mamur ve mühim bir belde olduğunu yazar.
Coğrafya
İlçe doğusunda Beratlı, Trabeza, Kurkur, Çuvallı, Aktepe; batısında Melik, Toka, Geçkar ve Çeçkar, Uluçukur. Kesik; kuzeyinde Zimbit, Obet, Gaydan, Uluçukur, Akpınar, Lök, Pınarcık, Enerli; güneyinde Katara, Karadağ, Akıncı, Kurtgediği dağları ile çevrilmiştir. Gembos ve Gemboğazı ovası İbradı´nın kuzeyinde Dereköy ile Göynem ve İbradı arasındadır. Rakamı 1300 metredir. Dağlardan inen sularla dolar göl halini alır. En kuzey ucu Taşköprü, en güney ucun da Başpayam İbradı belidir. Ortası, Ortapayam ve Erilikli adıyla anılır. Kapladığı arazi aynı bir bademi andırır. Bu ovanın genişliği 2 km. uzunluğu 15 km´dir. Bir diğer ova olan Eynif Ovası Toka, Karadağ ve Cimriği Dağları arasındadır. Genişliği Gembos´a yakındır. Üzümcü Ovası ise Başlar Köyü yakınında olup, İbradı´nın Çukurviran Mahallesi yanındadır. Ekim ve meraya elverişli bir sahadır. Bu üç ovadan ilçede başka küçük çapta ovalar bulunmaktadır.
Ancak İbradı´nın kendisi bir yayladır. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat´ın İbradı´yı yazlık konaklama yeri olarak kullandığı söylenir. Denizden yüksekliği 950 metre olan İbradı’da yaz aylarında ortalama sıcaklık gündüz 30 derece gece ise 10°C´dir. Nem ise yok denecek kadar az olduğu için insan vücudunda terleme olmaz.
Yöre halkından özellikle hayvancılıktan geçimini temin edenler ise de 1200-1500 metre yüksekliğindeki ardıç, sedir ve çam ormanlarıyla kaplı Sütleğen, Söbüce, Sülek, Elmaağacı yaylarına çıkmakta, buraların doğa güzelliğinin yanı sıra serin havası ve soğuk kaynak suları ile insanların ilgisini çekmektedir. Çadırlı olarak kamp yapmak için ideal yerler, İbradı - Beyşehir yolu üzerindeki yaylalardır.
Bodamya´dan başlayarak Gümüşdamla´da (Zilan) İbradı konağı adındaki yerde çıkan pınarlardan meydana gelen ve Üzümdere önünden geçtikten sonra Unulla (Ürünlü) ile Menerye arasından geçerek, Manavgat´a inen Manavgat Çayı bölgenin en büyük ırmağıdır. Bu ırmak üzerinde Üzümdere Köyü civarında Gavuryolu denilen yerde başka bir pınar suyunu alarak İbradı Değirmeni yanında epeyce çoğalmış olur. Irmak kenarında zeytin, incir gibi iklime has bitkiler yetişmektedir ve özellikle turistlerin ilgisini çeken Alabalık bulunmaktadır.
İlçede ayrıca turistik yönden önemli yere sahip olan Altınbeşik - Düdensuyu Mağarası vardır.
Nüfus:
05-04-2017İlçenin 9 mahallesi bulunmaktadır.İkisi ilçe merkezinde olup diğerleri kırsaldadır.  2017´de yapılan istatistikleri göre ilçemizin nüfusu 2600 ´dür.

1992 yılından sonra İlçede geçim sıkıntısı ve daha iyi yaşama arzusu ile halkın ve özlellikle gençlerin büyük bölümü Antalya ve Manavgat’a yerleşmiştir.İlçede ,ormana kasabası ve köylerde nüfus büyük ölçüde azalmıştır.
 

 

 

 

 

 

05-04-2017EKONOMİ

İlçenin dağlık bir bölgede bulunuşu hayvancılık faaliyetlerini geliştirmiştir. En çok beslenen hayvan kıl keçisidir. Tarımsal faaliyetlerde pazara dönük bir üretim yapılmamaktadır. Tahıl ve meyvecilik başlıca yer tutmaktadır. İbradının Üzümü yörede tanınan en kaliteli üzümdür.Bağcılık İbradının  ekonomik kaynaklarından bir diğer meyvecilik olarak kiraz ve badem sayılır.Üzümdere Alabalık tesisleri İbradı’ya ekonomik olarak getirisi olan sayfiye ve piknik yeridir.
                                                                    TURİZM
İlçede turizm açısından değer taşıyan en önemli varlık 1994 yılında çevresindeki alanla birlikte milli park ilan edilen Altınbeşik Mağarası´dır. Henüz Turizme açılmamış olan mağara bu haliyle bile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
İlçede Roma devrini ait olduğu 

tahmin edilen tarihi kalıntılarda bulunmaktadır. Ormana Beldesi Ürünlü Köyü arasında Roma dönemi Erimna Antik Kenti ile Çukurviran Mahallesi civarındaki kalıntılardan söz edilebilir.
İlçenin dağlık coğrafyası kendisine özgü doğal bir turizm potansiyeli oluşturmakta, özellikle safari turları ve günü birlik geziler için uygun bulunmaktadır. Yine İbradı Merkezi´nde 7 adet tarihi konak koruma altına alınarak turizme kazandırılmıştır.
İbradı Antik Melas Irmağının çıkışına yakın dağlık kısımdadır. Vaktiyle Psidya sınırları buraya kadar uzanırdı. Psidya hudutları içinde olan Erimna şehrin meydana getirdiği Ormana Beldesi ile Unulla (Ürünlü) Köyü arasındaki küçük bir tepe üzerinde bazı burç ve sarnıç harabeleri ile çeşitli taşlara rastlanmaktadır. İbradı´nın Çukurviran Soğukoluk ve Kayadibi mevkiilerinde Yunan Kadim devrine ait taş ve yapılara rastlanmaktadır. Eynif ve Kesik Beli y
olu üzerinde Bahadır Oluğu Pınarı bir Selçuklu eseridir. Yine bu çevrede Tolhan canlılığını korumaktadır. İlçede 7 adet eski konak (ev) bir adet cami, bir mezarlık, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarındandır. İbradı Mezarlığı Arkeolojik sit alanı kapsamında, Çukurviran Mahallesi´ndeki anıt mezar,
ULAŞIM: Antalya İlinin En uzak İlçelerinden birisidir. İl’e uzaklığı 187 km dir.Aksekiye 22 km dir.Manavgat’90km dir.
Antalya dan   günlük olarak 7, İbradı dan Antalya ya 7 olmak üzere karşılıklı 7 sefer taşıma yapılmaktadır. Dolmuşlar, Antalya’dan İbradı ya Antalya terminalinden kalkmaktadır.
EĞİTİM: İbradı, okuryazarı ile Antalya’nın okuma yazama oranı en yüksek olan ilçesidir. Okuma Yazma oranı ilçede %100 dür .Osmanlı ve  cumhuriyet döneminde, günümüzde Eğitimde yetiştirdiği tanınmış devlet adamları ve yetiştirdiği Kadıları ve şeyhülislamları ile tanınmıştır.
Halen İlçe Merkezinde 1 Ortaokul,1 ilkokul,1 Anaokulu,Ormana Beldesinde 1 ilkokul,başlar Köyünde 1 ilkokul, bulunmaktadır.




                                                              
05-04-2017


İBRADI TARİHİ  

EVLERİ:
İbradı, güzel Ta

rihi düğmeli evleri ve konakları ile ünlüdür. 1889 yılında meydana gelen yangında evlerin hemen tümü yanmış olmasına rağmen yangın sonrası yaptırılan evler ve konaklar ilgi çekicidir. Bu evlerin duvarları, taş malzeme ile örülmüş, aralarına ise ahşap hatıllar (piştuvan) konulmuştur. Binaların üst katları ise araları sıva ile doldurulmuş ahşap yapılıdır. Evlerin pencerelerinde, kapılarında ve oda tavanlarında çeşitli tahtadan oyma süslemeler bulunmaktadır.

                             

                            


05-04-2017ANITSAL ARAPASTIK  KESTANE AĞACI 

  
İbradı Mezarlığının kuzeyinde çevresi 17 m olan bu ağaç hemen hemen 918  yıllıktır

 

 

 

 

 


   

05-04-2017ALTIN BEŞİK MAĞAR ASI
 


Ürünlü köyü yakınında, ilk kez 1966 yılında Dr.Temuçin Aygen tarafından keşfedilen ve bir kaç katlı olan Altınbeşik – Düdensuyu Mağarası, yeraltından Beyşehir Gölü ile bağlantılıdır. Mağaraya 200 m uzunlukta bir yeraltı gölü üzerinden botla girilebilmekte ve gölün sonunda 44 metrelik dikey bir traverten oluşumu üzerinden ikinci kata çıkılmaktadır. Burada da 130 m uzunlukta ince, uzun sığ bir göl başlamaktadır. 2. katın sonuna kadar küçük gölcükler yer almaktadır. Sonraki yıllarda da yapılan ölçümler sonucunda hesaplanan toplam uzunluğu 1.840 m. Mağaraya iki yoldan ulaşılır. Akseki-İbradı-Urünlü yolu oldukça düzgündür ve daha çok kullanılır. Manavgat-Yaylaalan köyü yolu ise bir dağ yoludur. Urünlü köyünden asfalt yol ile mağaraya varılır. Mağara, içindeki sarkıtlar, dikitler, traverten gölleri ve benzeri oluşumlarla turistik önem taşır. Ama, girilmesi zor ve ancak özel tekniklerle olanaklıdır. Ağızdan yaklaşık 200 m içerilere kadar uzanan gölden sonra özel çiviler çakılarak çıkılabilen 44 mlik traverten duvara ulaşılır.




05-04-2017FESTİVALLER
KARDELEN FESTİVALİ:İlçede geleneksel olarak yapılmaktadır 2012 yılında 7.ncisi sülek yaylasında halkın büyük katılımı ile yapılmaktadır.
 

ÜZÜM FESTİVALİ:İlçede geleneksel olarak yapılan festivallerden bir diğeri de Üzüm festivalidir.

Hükümet konağı kat 2 İbradı / Antalya - 0242 691 23 86

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.